Medlem

Välkommen som medlem

 

Medlemsavgiften hos ALC är 300 kr som betalas årligen till ALCs postgiro 478 74 85-4.

Alla medlemmar stödjer föreningens fortsatta arbete och får ett nyhetsbrev som skickas ut några gånger per år samt inbjudan till våra medlemsträffar.

 

Att vara medlem hos ALC behöver inte innebära att ni ska adoptera. Vi välkomnar även mor- och farföräldrar eller andra som vill stödja föreningen.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved