Om oss

Om Adoptionsföreningen La Casa

 

ALC är godkända av MFoF att verka som adoptionsförening i Sverige t.o.m. 2015 och bedriva förmedlingsverksamhet i Colombia t.o.m. 2015.

 

Adoptionsföreningen La Casa (ALC) är en auktoriserad adoptionsförening som samarbetar med barnhemmet Casa de la Madre y el Niño (La Casa) i Bogotá i Colombia. De flesta som jobbar med verksamheten har adopterat barn från La Casa.

 

ALC ombildades 1997 efter det att regeringen beslutat att alla adoptioner ska förmedlas genom en auktoriserad organisation. Innan dess hade föreningen varit enbart en intresseförening för familjer med barn från La Casa. Föreningen startade 1992 och ordnade framförallt en årlig La Casa-träff och dessutom insamlingar till förmån för barnhemmets fortsatta verksamhet.

 

ALC inriktning är att tillvarata de fördelar som den privata adoptionsproceduren innebär i fråga om egen kunskap, medverkan och insyn i adoptionen, samt de lägre administrativa kostnader som blir följden av det egna arbetet. Dessutom vill föreningen verka för att samarbetet och kontakterna mellan La Casa och Sverige kan fortsätta.

 

Föreningens övergripande roll är att ge råd, stöd och information om adoptionsprocessen. ALC ska också ta emot, registrera, administrera och arkivera handlingar.

Alla adoptioner där ansökan om adoption till socialnämnden har gjorts efter 1998-11-01 är så kallade konventionsadoptioner. Detta innebär i praktiken att Colombias sociala myndighet som ansvarar för adoptioner, ICBF, måste godkänna adoptionen (den utfärdar en "Declaration de conformidad de una adopcion internacional"). Viktigt att detta kommit familjen till handa innan hemresa.

I och med att ICBF har godkänt adoptionen behöver Sveriges motsvarande myndighet, MFoF, inte göra det.

 

Copyright @ All Rights Reserved